Mis on LNG?

Veeldatud maagaas (LNG) on läbipaistev, värvitu ja lõhnatu vedelik, mille saamiseks langetatakse gaasi temperatuur atmosfääri rõhul tasemele -162°C. LNG-d ei tohi ajada segi veeldatud naftagaasiga (LPG), mis saadakse nafta töötlemise käigus ja mida hoitakse rõhu all gaasiballoonides ning kasutatakse matkagrillides, soojuslampides, gaasipliitides jm. Veeldatud maagaas on mittemürgine, mittesöövitav ja seda hoitakse atmosfäärirõhul. 2011. aastal oli veeldatud maagaasi ülemaailmse turu mahuks ligikaudu 242 miljardit kuupmeetrit.

Pikk ajalugu

Maagaasi LNG-ks muutmise tehnoloogia töötati välja Saksamaal 1893. aastal, kuid esimene gaasi kaubandusliku veeldamise tehas rajati alles 1941. aastal. Euroopas on gaas energiaallikana nii tööstus- kui eraklientide jaoks tähtsust juurde võitnud 1960. aastatest saadik. LNG tehnoloogia lihviti tänapäevasele tasemele Kaug-Idas, esmalt Jaapanis ja seejärel Koreas ning Taivanil, kus praktiliselt kogu maagaas imporditakse veeldatud kujul.

Veeldamise eelised

Veeldatud maagaasi ruumala on ligikaudu 600 korda väiksem võrreldes torustike kaudu tavatemperatuuril transporditava maagaasiga. Maagaasi veeldamine muudab selle transportimise ja ladustamise äärmiselt tõhusaks, mistõttu LNG on efektiivne alterantiiv traditsioonilisele torutranspordile. Veeldatud maagaasiga saab ülemaailmselt kaubelda, kuna seda on võimalik tõhusalt transportida pikkade vahemaade taha, ükskõik millisest tootmispiirkonnast igasse tarbimispuinkti, kus on olemas vastav LNG terminal.

Puhtaim fossiilkütus

Maagaas on puhtaim fossiilkütus. Lisaks muudab maagaasi suhteliselt soodus keskkonnaprofiil selle, elektrienergia tootmise seisukohast, eelistatud lahenduseks kesk- ja tippkoormuspaigaldiste korral, sest üksusi on lihtne sisse ja välja lülitada. Tänu sellele kujutavad gaasiküttega soojuse- ja elektrijaamad endast ideaalset täiendust taastuvatel loodusvaradel (biomass, päikese- ja tuuleenergia) põhinevatele jaamadele.