Megastari kütusega varustavas Eesti Gaasis algab meretranspordi ajajärk

Megastari punkerdamine

     Megastari  punkerdamine

Pühapäevast Tallinn – Helsingi liinil sõitma hakkav Tallinki uus laev Megastar kasutab kütusena veeldatud maagaasi ehk LNG-d, alust gaasiga varustava Eesti Gaasi jaoks on tegemist esimese suurema meretranspordi projektiga.

“Meie oleme valmis laeva teele saatma – kõik ettevalmistused on läinud plaanipäraselt, töötajad on saanud põhjaliku koolituse ning poolhaagised sõidavad tehase ja sadama vahet,“ sõnas Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot.

Eesti Gaas ostab veeldatud maagaasi Pihkva tehasest, LNG transportimiseks ja punkerdamiseks telliti Saksamaalt kaheksa kaasaegset poolhaagist, mis kõik on varustatud võimsate krüogeensete pumpadega. Kaheksa autot – neli suunaga Tallinna, neli suunaga Pihkvasse – on pidevas liikumises.

Megastari punkerdamise meetodiks on nn truck-to-ship ehk gaas pumbatakse otse poolhaagistest laeva. Tankimise kestus on neli tundi ning see toimub öötundidel.

Eesti Gaasi eesmärk on lähiaastatel oma tooteportfelli just LNG suunal jõudsalt täiendada. Plaani toetab fakt, et 2015. aastast ei tohi laevakütuse väävlisisaldus Läänemere regioonis ületada 0,1 protsenti. Et nõuet täita, on reederitel võimalik kasutada madala väävlisisaldusega erikütust, paigaldada puhastusseadmeid või üle minna LNG-le.

Loe edasi: >>>>