LNG-d kasutavad laevad saavad Tallinna Sadama sadamates soodustust

Alates 2018. aastast saavad kõik veeldatud maagaasi ehk LNG-d peamise kütusena kasutavad Tallinna Sadama sadamaid külastavad laevad taotleda tonnaažitasu soodustust mahus neli protsenti, soodustuse eesmärk on panustada omaltpoolt keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõttu Läänemere laevanduses.

“Tallinna Sadam on sarnaselt teiste Euroopa Liidu ja Norra sadamatega liikunud sadamatasude keskkonnaalase diferentseerimise suunas, mille eesmärk on vähendada laevade jäätmekäitlusest ja heitgaasidest tulenevat õhu- ja merekeskkonna reostust,” lausus Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik. “Kui täna saavad jäätmetasu soodustust oma prügi sorteerivad kruiisilaevad, siis alates järgmisest aastast lisandub keskkonnaalane sadamatasude soodustus kõigile LNG-d peamise kütusena kasutavatele laevadele.”

Ellen Kaasiku sõnul on globaalses merenduses ja ka Läänemerel üha enam laevandusettevõtteid võtmas kasutusele keskkonnasõbralikemaid tehnoloogiaid, sh asendades traditsioonilise diislikütuse oluliselt puhtama veeldatud maagaasiga.

“LNG on sajaprotsendiliselt tahkete osade ja väävlivaba. Samuti väheneb veeldatud maagaasi kasutamisel laevakütusena oluliselt lämmastiku (NOx) ja süsiniku (CO2) sisaldus heitgaasis,” märkis Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja.

Lugege edasi >>>>