Balticconnectori mereosa paigaldus algab täna

Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori ehitusel algavad täna mereosa paigaldustööd. Merepõhja ettevalmistustööd kahe riigi vahelise gaasitoru paigalduseks tehti eelmisel aastal.

Kõik 6400 meretoru elementi kogukaaluga 36 000 tonni on praeguseks Kreekast Paldiski sadamasse jõudnud. Lorelay nime kandev gaasitoru paigalduslaev liigub täna Paldiski sadamast Skämmö saare lõunaküljele Inkoos, kust algavad õhtul toru paigaldustööd kiirusega 2-3 kilomeetrit päevas Soomest Eesti suunas. Paigaldusejärgsed tööd algavad juuni alguses, mida teostatakse paralleelselt toru paigaldamise töödega. Toru paigaldamine merre lõpetatakse juulis, seejärel läbib riikidevaheline gaasitoru survetestid, toru kuivatamise ja ühendatakse mõlemal rannikul Balticconnectori maismaaosaga.

“Julgen praegu kinnitada, et Eesti gaasi ülekandevõrgu omandamisel seatud eesmärk käivitada Soome-Balti gaasiturg 2020. aastal saab täidetud. See toob suurema varustuskindluse, efektiivsema turu ja tarbijatele eeldatavalt parem hinna,” kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Loe edasi: Elering.ee